Eraisikule


Liisingfinantseerimise olemuse ja võimalustega saad tutvuda erapooletu abimehe vahendusel klikates: minuraha.ee

Liisingfinantseeritud sõiduki müümisel või tagastamisel on abimeheks: 
Sõiduki Kulumi Juhend eesti keeles
Sõiduki Kulumi Juhend vene keeles

Eraisikust kliendil on võimalus valida kahe liisinglepingu tüübi vahel:

Kapitalirent

Sobib juhul, kui teil on kindel soov saada sõiduki omanikuks. Teie sõiduki ostu finantseeritakse teatud perioodi jooksul ja viimase osamaksega läheb sõiduki omand teile üle.

Tavapärasest kapitalirendist erinev on kapitalirent jääkväärtusega. Sel juhul jäetakse liisinguperioodi lõppu suurem makse. See sobib juhul kui soovite sõidukit soetada, kuid kuumaksed tavalise kapitalirendi puhul on liiga kõrged. Igakuised rendimaksed on nüüd küll väiksemad kuid liisingu perioodi lõppedes peate sõiduki omanikuks saamiseks tegema viimase osamakse, mis on igakuistest maksetest jääkväärtuse võrra suurem.

Kasutusrent

Sobivaim viis sõiduki kasutamiseks, kui teil pole plaanis saada auto omanikuks. See annab võimaluse autot kasutada liisingperioodi jooksul ning pärast lepingu lõppu liisida uus auto.
Liisinguperioodi lõppedes on kliendil sisuliselt kolm võimalust:
1. sõiduk jääkväärtusega välja osta
2. müüa sõiduk kolmandale osapoolele
3. tagastada sõiduk automüüjale

Nii kapitali- kui kasutusrendi puhul on tagatiseks liisitud sõiduk. Vastavalt vajadusele võib liisingufirma nõuda täiendavat tagatist (nt käendust). Liisingumaksed arvutatakse reeglina annuiteedina (st ühesuurused maksed) ning intressi arvutatakse sõiduki maksmata osalt. Kasutamise ja hooldusega seotud kulud kannab klient va täisteenusliisngu puhul.

Liisingulepingu sõlmimisel, selle muutmisel või lõpetamisel järgige vastava liisingufirma lepingu tingimusi!


Eesti keeles