PORTFELL


Eesti Liisingühingute Liidu liikmete portfelli maht oli 2019 aastal kokku 2,8 miljardit eurot. Portfelli maht kasvas  1,5% võrreldes eelmise aastaga.

UUSMÜÜK

Liisingufirmade eelmise aasta varade uusmüük kahanes 6% . Eelmise aasta kogu uusmüük oli 1,2 miljardit eurot.

Varade lõikes näitas kasvu vaid sõidukite (3%) ja IT sektori (19%) uusmüük.  Kõikide teiste varagruppide finantseerimine kahanes.

Sõiduautosid finantseeriti 35 656 tükki. Neist 63% olid uued ja 37% kasutatud.

Uutest sõidukitest finantseeriti 47% eraisikutele ja 53% juriidilistele isikutele. Kasutatud sõidukitest vastavalt 73% ja 27% 

Liisinguturu portfelli jääk aastal 2019 oli 2 778 miljonit eurot, mis on 1,5% enam, kui aasta varem. Märkimisväärne on Liidu liikmete hea krediidiportfelli kvaliteet. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on 0,7% kogu portfellist.

Faktooring on jätkuvalt populaarne käibekapitali instrument korporatiivklientide hulgas. Turu koond faktooringportfell kahanes 4% võrreldes eelmise aastaga , olles 366 miljonit euront. Faktooringu käive oli 3 965 miljonit eurot, mis on 1% vähem, kui eelmisel aastal.

Eesti liisinguturgu mõjutas eelmisel aastalnii turuosaliste koondumised kui ühe turuosalise lahkumine ning üldine turbulents finantsturgudel, mis avaldas negatiivset mõju kogu Eesti liisingusektorile.

Eesti Liisingühingute Liidul on kaheksa liiget. Liisinguturu kogumahust katavad liikmed hinnanguliselt 98%.