PORTFELL

Eesti Liisingühingute Liidu liikmete portfelli maht oli 2021 aastal kokku 2,8 miljardit eurot. Portfelli maht kasvas 4% võrreldes 2020. aastaga.

UUSMÜÜK

Aasta 2021 uusmüük oli kokku 1,2 miljardit eurot. Uusmüük kasvas 40% võrreldes 2020.aastaga.

Kõik sõidukid: aastal 2021 finantseeriti kokku 38 239 sõidukit summas 864 miljonit eurot. Aastal  2020 olid vastavad numbrid 31 848 ja 656.

Sõiduautode finantseerimine kasvas 35% .

Liising finantseeriti uusi sõiduautosid 2021. aastal 15 874 tk, mida on 4 542 tk enam kui aastal 2020. AMTEL´i andmetel müüdi eelmisel aastal Eestis 22 336 uut sõiduautot, millest järeldub, et neist 71% olid soetatud liisingfinantseeringuga.

Veokite/busside finantseerimine kasvas 54%, finantseeriti 140 miljoni euro eest.

Masinate/seadmete osas oli kasv 47%. Oodatult kasvas meditsiinitehnika soetamine 120%, samuti tootmisseadmete finantseerimine 69%, lisaks kasvas ehitus ja metsandus seadmete finantseerimine 52 %.

 Liisinguturu portfelli jääk aastal 2021 oli 2 786 miljonit eurot, mis on 4% enam, kui aasta varem.

 Krediidiportfelli kvaliteet on liisingusektoris jätkuvalt väga hea. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on 0,2% kogu portfellist.

 Faktooringu koond portfelli jääk oli 448 miljonit eurot, mida on 35%  enam, kui aastal 2020, samuti oli 20% kasvav faktooringu käibe muutus.