Eesti Liisingühingute Liidust: Oleme Eesti Vabariigis liisingfinantseerimist pakkuvate äriühingute, mis on ise või mille emaettevõtja on Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidiasutus, vabatahtlik ühendus.

Eesti iseseisvuse algusaegadest on meie kiiresti arenevas majanduskeskkonnas olnud oluline roll krediidi- ja finantseerimisasutustel. Liisinguturu ülikiire areng neil aegadel tõi endaga kaasa vajaduse sarnaste eesmärkide saavutamise ja ühiste probleemide lahendamisele suunatud ettevõtete koondamise erialaliitu. Sel eesmärgil asutati 28. septembril 1995.a. Eesti Liisingühingute Liit, mis registreeriti mittetulundusühinguna 1. veebruaril 1996.  

Liisingühingute Liit on Euroopa liisingufirmade ühendusi liitva organisatsiooni Leaseurope liige. Eesti liidul on üheksaliiget, kattes hinnanguliselt  98% liisingturu kogumahust.

Eesmärgid:

  1. liikmete ühiste huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganitega suhtlemisel;
  2. liikmete omavaheliste suhete hoidmine ja arendamine;
  3. liisingturu statistiliste näitajate koondamine, analüüs ja avalikustamine;
  4. liisingalase koolituse ja täiendõppe läbiviimine;
  5. läbirääkimiste pidamine finantsinstitutsioonidega;
  6. osalemine liisingut puudutava seadusloome väljatöötamises ja ajakohastamises;
  7. liisingfinantseeritud mitteregister varade andmebaasi haldamine ja koordineerimine kolme Balti riigi vahel;
  8. interaktiivsete rahapesu- ja terrorismi tõkestamise koolituste läbiviimine meie liikmesfirmade partneritele;
  9. suhtlemine avalikkuse- ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

Liidu juhatuse esimees - Heli Silluta
Liidu tegevdirektor - Reet Hääl