Liisingliidu virtuaalseminar:  9.11.2022 kl 9.55 - 15.00 : järel vaatamine alates 11.11:        SIIT      kuni 9.12.2022

A
jakava ja esinejad:
9.55 – 10.15      Reet Hääl, Liisingliidu tegevjuht Ülevaade Liidu tegemistest ning liisinguturu koondstatistikast: SIIN

10.15 – 11.00  Rasmus Kattai,  EP majanduspoliitika osakonna juhataja : Majandusprognoos 2023: SIIN                          

11.00 – 11.45   Jaanus Purga, Rohetiiger, Energiamajanduse ekspert : Energia teekaart 2022/2031/2040. Eesti energiamajanduse korraldus ja soovitused riigile ettevõtjate pilgu läbi: SIIN

11.45 – 12.30    Maive Rute, Euroopa Komisjoni peadirektoraadi asepeadirektor: siseturg, tööstus, ettevõtlus , SME´d : EL siseturg SME kontekstis. Rohepööre ja innovatsioon autotööstuses. Sõja mõjudega toimetulek ja muutused  tarneahelates  

12.30 – 12.45  PAUS:  Väike jalasirutus ja kõhuturgutus 

12.45 – 13.30   BlackBox:  PhD Neeme Tõnisson , Eesti geenivaramu, meditsiinigeneetika professor:  Geenivaramust geenidoonoritele: SIIN

13.30 – 14.15 Katre Roosilill, sõidukite teemajuht, EMTA;  Carl Joosep Piirfeld, Transpordiamet, sõidukite üksuse ülevaatuse ekspert: Sõidukite esmaregistreerimise protsess ja riskide juhtimine:  SIIN  ja  SIIN

14.15 – 15.00  Margus Nõmmik, Amserv Auto AS, juhatuse liige:  Automüügi tulevik: kas hetkeolukord, kus automüük on sõidukite puuduse taga ongi uus reaalsus? Kliendi käitumine? Uued trendid.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Eesti Liisingühingute Liidust: Oleme Eesti Vabariigis liisingfinantseerimist pakkuvate äriühingute, mis on ise või mille emaettevõtja on Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidiasutus, vabatahtlik ühendus.

Eesti iseseisvuse algusaegadest on meie kiiresti arenevas majanduskeskkonnas olnud oluline roll krediidi- ja finantseerimisasutustel. Liisinguturu ülikiire areng neil aegadel tõi endaga kaasa vajaduse sarnaste eesmärkide saavutamise ja ühiste probleemide lahendamisele suunatud ettevõtete koondamise erialaliitu. Sel eesmärgil asutati 28. septembril 1995.a. Eesti Liisingühingute Liit, mis registreeriti mittetulundusühinguna 1. veebruaril 1996.  

Liisingühingute Liit on Euroopa liisingufirmade ühendusi liitva organisatsiooni Leaseurope liige. Eesti liidul on üheksaliiget, kattes hinnanguliselt  98% liisingturu kogumahust.

Eesmärgid:

  1. liikmete ühiste huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganitega suhtlemisel;
  2. liikmete omavaheliste suhete hoidmine ja arendamine;
  3. liisingturu statistiliste näitajate koondamine, analüüs ja avalikustamine;
  4. liisingalase koolituse ja täiendõppe läbiviimine;
  5. läbirääkimiste pidamine finantsinstitutsioonidega;
  6. osalemine liisingut puudutava seadusloome väljatöötamises ja ajakohastamises;
  7. liisingfinantseeritud mitteregister varade andmebaasi haldamine ja koordineerimine kolme Balti riigi vahel;
  8. interaktiivsete rahapesu- ja terrorismi tõkestamise koolituste läbiviimine meie liikmesfirmade partneritele;
  9. suhtlemine avalikkuse- ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

Liidu juhatuse esimees - Heli Silluta
Liidu tegevdirektor - Reet Hääl