Liisingutehingutega seotud
  • õiguslikku käsitlust;
  • raamatupidamislikku käsitlust;
  • otsest maksustamist;
  • käibemaksustamist;
  • muid maksustamisi;
Saad vaadata kui  klikid siia.

Lisa vihjed IFRS16 kohustustega firmadele rakendamine ja spetsifikatsioon


PS!
Ei KPMG Eesti ega MTÜ Eesti Liisingühingute Liit ei võta vastutust eelpool toodud ülevaate lõpliku õiguspärasuse suhtes.
Ülevaade on toodud selleks, et koondada üldisi seisukohti liisingtehingutega seotust EV ja EU majandusruumis.