Eesti iseseisvuse algusaegadest on meie kiiresti arenevas majanduskeskkonnas olnud oluline roll krediidi- ja finantseerimisasutustel. Liisinguturu ülikiire areng tõi endaga kaasa vajaduse sarnaste eesmärkide saavutamise ja ühiste probleemide lahendamisele suunatud ettevõtete koondamise erialaliitu. Sel eesmärgil asutati 28. septembril 1995.a. Eesti Liisingühingute Liit, mis registreeriti mittetulundusühinguna 1. veebruaril 1996.  

Liisingühingute Liit on Euroopa liisingufirmade ühendusi liitva organisatsiooni Leaseurope liige. Liidu liikmeid on hetkel kaheksa, kattes hinnanguliselt 98% liisingturu kogumahust.

Eesmärgid:

  1. liikmete ühiste huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganitega suhtlemisel;
  2. liikmete omavaheliste suhete hoidmine ja arendamine;
  3. liisingturu statistiliste näitajate koondamine, analüüs ja avalikustamine;
  4. liisingalase koolituse ja täiendõppe läbiviimine;
  5. läbirääkimiste pidamine finantsinstitutsioonidega;
  6. osalemine liisingut puudutavate seaduste väljatöötamises;
  7. suhtlemine avalikkusega;
  8. liisingfinantseeritud mitteregister varade registri haldamine;
  9. Balti riikide ülese mitteregister varade andmebaasi haldamine ja koostöö koordineerimine.
Liidul on 8 liiget.

Liidu juhatuse esimees - Heli Silluta

Liidu tegevdirektor - Reet Hääl