Juriidilisele isikule


Juriidilisest isikust kliendil on võimalus valida kuni kolme liisingulepingu tüübi vahel:


Kasutusrent 
Kõige soositum auto liisingu võimalus äriklientide seas. Klassikalise kasutusrendi korral kasutatakse autot kokkulepitud perioodil, selle lõppedes auto tagastatakse ja reeglina liisitakse järgmine sõiduk.
Sisuliselt on ärikliendil liisinguperioodi lõppedes järgmised võimalused:
1. tagastada auto automüüjale või vahetada uue vastu
2. sõlmida jääkväärtusele vastav kapitalirendileping, jätkata liisingut
3. auto jääkväärtusega välja osta

Kapitalirent
Sobib neile äriklientidele, kes soovivad autot omada. Liisinguperioodi lõppedes läheb sõiduki omandiõigus ilma täiendavaid makseid tegemata liisingufirmalt üle liisinguvõtjale juhul, kui lepingu makseid on arvutatud annuiteedina (st. ühesuurused maksed).

Tavapärasest kapitalirendist erinev on kapitalirent jääkväärtusega. Sel juhul jäetakse liisinguperioodi lõppu suurem makse. See sobib äriklientidele, kes soovivad auto soetamise põhiperioodil maksta väiksemaid makseid, kuid liisinguperioodi lõppedes tasuda suurema ühekordse makse.

Täisteenusliising
See on kasutus- või kapitalirent, kus lisaks rendimaksetele tasutakse igakuiselt ka tellitud lisateenuste eest. Olenevalt liisingufirmast võib teenuste pakett sisaldada lisa kindlustusi, kütusekaarti, autoabi, asendusautot vms.

Kõiki eelpool nimetatud liisingulepinguid kohaldatakse enamike Liidu liikmes firmade poolt ka teistele varagruppidele (näiteks masinad ja seadmed).

Faktooring
See on rahaline tehing, mille korral ettevõte müüb oma laekumata arved edasi finantseerimisasutusele. Finantseerimisasutus maksab ettevõtte kontole kohe pärast kõikide dokumentide vormistamist kokkulepitud summa. Faktooring aitab parandada ettevõtte likviidsust ja suurendada müügikäivet, seega saada täiendavat käibekapitali.

Regressita faktooring: on müügiarvete müük finantseerimisasutusele koos debitoorse võlgnevuse omandi üleandmisega. Regressita faktooringu puhul on finantseerimise tagatiseks nõuded ostja vastu.

Regressiga faktooring: on lepingu sõlmimisega poolte kokkuleppel finantseerimisasutusele kindlustatud õigus müüa faktuurarvest tulenev nõue ostja vastu müüjale tagasi regressi rakendamise päeval. Regress rakendub siis, kui ostja ei kanna kindlaksmääratud päevaks raha finantseerimisasutuse kontole st müüja on kohustatud nõude tagasi ostma. Selle faktooringu tagatiseks on nõue ostja vastu ja regressi õigus müüja vastu.