ERAISIKULE

Eraisikust kliendil on võimalus valida kahe liisinglepingu tüübi vahel:


Kapitalirent
Sobib juhul, kui teil on kindel soov saada auto omanikuks. Teie auto ostu finantseeritakse teatud perioodi jooksul.

Tavapärasest kapitalirendist erinev on kapitalirent jääkväärtusega. Sel juhul jäetakse liisinguperioodi lõppu suurem makse. See sobib juhul kui soovite auto soetada aga kuumaksed tavalise kapitalirendi puhul on liiga kõrged. Igakuised rendimaksed on nüüd küll väiksemad kuid liisingperioodi lõppedes peate auto omanikuks saamiseks tegema viimase osamakse, mis on igakuistest maksetest jääkväärtuse võrra suurem.

Kasutusrent

Sobivaim viis sõiduki kasutamiseks, kui teil pole plaanis saada auto omanikuks. See annab võimaluse autot kasutada liisingperioodi jooksul ning pärast lepingu lõppu liisida uus auto.
Liisinguperioodi lõppedes on kliendil sisuliselt kolm võimalust:
1. auto jääkväärtusega välja osta
2. müüa sõiduk kolmandale osapoolele
3. tagastada auto automüüjale

Nii kapitali- kui kasutusrendi puhul on tagatiseks liisitud auto. Vastavalt vajadusele võib liisingfirma nõuda täiendavat tagatist (nt käendust). Liisingumaksed arvutatakse reeglina annuiteedina (st ühesuurused maksed) ning intressi arvutatakse auto maksmata osalt. Kasutamise ja hooldusega seotud kulud kannab klient va täisteenusliisng.