Liisingutehingutega seotud
  • õiguslikku käsitlust;
  • raamatupidamislikku käsitlust;
  • otsest maksustamist;
  • käibemaksustamist;
  • muid maksustamisi;
Saad vaadata kui  klikid siia.

PS!

Ei KPMG Eesti ega MTÜ Eesti Liisingühingute Liit ei võta vastutust eelpool toodud ülevaate lõpliku õiguspärasuse suhtes.